Home > WEC認定バザルトストーンセラピスト養成講座 > バザルトストーンセラピスト養成講座開講日程

バザルトストーンセラピスト養成講座開講日程

バザルトストーンセラピスト養成講座開講日程

受付終了 第1期 2016年10月31日・11月1日 

本部校開催 秋葉原会場

10月31日 ボディコース

111月1日 フェイシャルコース

受付中    第2期 2016年11月28日・29日

本部校開催 秋葉原会場

11月28日 ボディコース

11月29日 フェイシャルコース