Home > WEC認定バザルトストーンセラピスト養成講座 > バザルトストーンセラピスト養成講座開講日程

バザルトストーンセラピスト養成講座開講日程

バザルトストーン®セラピスト養成講座開講日程

受付終了 第11期 2017年6月5日・6月6日 

本部校開催 秋葉原会場

6月5日 ボディセラピスト養成講座

6月6日 フェイシャルコース

受付中    第12期 2017年7月6日・7月7日

大阪セブンエステアカデミー開催

7月6日 ボディセラピスト養成講座 申込みはこちら

7月7日 フェイシャルセラピスト養成講座 申込みはこちら

まもなく受付開始   第13期 2017年7月18日・19日

東京セブンエステアカデミー開催

7月18日 ボディセラピスト養成講座 申込みはこちら

7月19日 フェイシャルセラピスト養成講座 申込みはこちら

まもなく受付開始    第14期 2017年8月2日・8月3日

大阪セブンエステアカデミー開催

7月6日 ボディセラピスト養成講座 申込みはこちら

7月7日 フェイシャルセラピスト養成講座 申込みはこちら

受付中    第15期 2017年8月18日・8月19日

本部校開催 秋葉原会場

8月17日 ボディセラピスト養成講座

8月18日 フェイシャルセラピスト養成講座