Home > WEC認定バザルトストーンセラピスト養成講座 > バザルトストーンセラピスト養成講座開講日程

バザルトストーンセラピスト養成講座開講日程

バザルトストーン®セラピスト養成講座開講日程

受付終了 第16期 2017年9月28日・9月29日 

本部校開催 秋葉原会場

9月28日 ボディセラピスト養成講座 申し込みはこちら

9月29日 フェイシャルセラピスト養成講座 申し込みはこちら

受付終了 第17期 2017年10月12日・10月13日 

本部校開催 秋葉原会場

6月5日 ボディセラピスト養成講座 申し込みはこちら

6月6日 フェイシャルセラピスト養成講座 申し込みはこちら

受付中    第18期 2017年11月8日・11月9日

大阪セブンエステアカデミー開催

11月8日 ボディセラピスト養成講座 申込みはこちら

11月9日 フェイシャルセラピスト養成講座 申込みはこちら

まもなく受付開始   第19期 2017年11月27日・28日

東京セブンエステアカデミー開催

11月27日 ボディセラピスト養成講座 申込みはこちら

11月28日 フェイシャルセラピスト養成講座 申込みはこちら

まもなく受付開始    第20期 2017年12月4日・12月5日

福岡セブンエステアカデミー開催

12月4日 ボディセラピスト養成講座 申込みはこちら

12月5日 フェイシャルセラピスト養成講座 申込みはこちら

 

 

IMG_7473